Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • roczne zamknięcie ksiąg,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług ( VAT-7, VAT-7K),
 • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów ( VAT-UE),
 • obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy ( PIT, CIT ),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki,
 • inne.

Usługi kadrowo-płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • obliczanie wynagrodzeń z tyt. niezdolności do pracy,
 • kompletowanie dokumentacji i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie kartotek zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie list płac i prowadzenia kartotek przychodów pracowników,
 • obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy ( PIT-4R ),
 • sporządzania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-8A, PIT- 11),
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-40,
 • zawiadamiania ZUS o zarobkach emerytów i rencistów,
 • sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne ubezpieczenia,
 • inne.

Usługi dodatkowe:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz innych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji i wpłat na PFRON,
 • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (PFRON),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • odbieranie i dostarczanie dokumentów od i do klienta,
 • obsługa techniczna grupowych ubezpieczeń pracowniczych,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • przygotowanie dokumentów związanych z przerejestrowaniem lub likwidacją firmy.